โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดงาน “เปิดบ้าน เปิดใจ (Open House Open Mind)” ครั้งที่ 1

 

 

 

 

 

พก. จัดงาน “เปิดบ้าน เปิดใจ (Open House Open Mind)” ครั้งที่ 1 หวังลดอัตราการส่งคนพิการเข้าสถานคุ้มครองฯ พร้อมเปิดศูนย์นำร่องดูแลคนพิการในช่วงกลางวัน (Care Service) ต้นแบบสถานคุ้มครองฯ ทั่วประเทศ

 

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดงาน “เปิดบ้าน เปิดใจ (Open House Open Mind)” ครั้งที่ 1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานเครือข่าย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เกี่ยวกับภารกิจงานของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ รวมทั้งหาแนวทางร่วมกันในการคุ้มครองดูแลคนพิการ เพื่อลดอัตราการส่งคนพิการเข้ารับการอุปการะในสถานคุ้มครองฯ พร้อมเปิดศูนย์นำร่องดูแลคนพิการในช่วงกลางวัน (Care Service) เพื่อช่วยลดภาระครอบครัวคนพิการที่ประสบปัญหาในการดูแลคนพิการช่วงเวลากลางวัน ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นที่แรก เพื่อเป็นต้นแบบและจะขยายให้ครอบคลุมไปยังสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ ทั้ง 11 แห่ง ในสังกัด พก. ทั่วประเทศ โดยมี นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวคนพิการที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้แทนชุมชน ครอบครัวคนพิการ หน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ ในสังกัด พก. จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมงาน


  • Today: 1444
  • Total: 79.805