โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการไทยเข้าร่วมการแข่งขัน IT Challenge 2021

วันนี้ (21 ก.ค. 63) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการไทยเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2564 (2021 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรับทราบการแจ้งเลื่อนการจัดการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสาสนเทศระดับสากล ประจำปี 2563 (2020 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) และแจ้งจัดการแข่งความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2564 (2021 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) รวมถึงพิจารณาแผนการดำเนินการเตรียมความพร้อมเยาวชนพิการไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฯ และการคัดเลือก เตรียมความพร้อมเยาวชนพิการไทยเพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนพิการไทย อีกทั้งหารือการจัดทำระบบการรับสมัครการคัดเลือกผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์

 


  • Today: 451
  • Total: 81.574