โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาบุคลากรและแผนดิจิทัล ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

วันนี้ (9 เม.ย. 64) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม บางกอก โอเอซิส ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาบุคลากรและแผนดิจิทัล จัดโดยกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาบุคลากรและแผนดิจิทัล และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ให้มีแนวทางการบริหารจัดการที่ชัดเจนถูกต้องตรงจุด ทั้งในด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบุคลากรและเครือข่าย ตามภารกิจของกองทุนฯ โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรภายในกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 60 คน
___________________________
#ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่


  • Today: 170
  • Total: 138.801