โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนานโยบายและนวัตกรรมสำหรับคนพิการ

วันนี้ (14 ส.ค.63) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนานโยบายและนวัตกรรมสำหรับคนพิการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2563 สำหรับวันนี้เป็นการบรรยายและออกแบบนวัตกรรม ผ่านวิทยากรกระบวนการภาคเอกชนที่มีความชำนาญด้านการสรรค์สร้างนวัตกรรมภายใต้หัวข้อ ธุรกิจเพื่อสังคม และ Start up การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับนวัตกรรมสังคมเพื่อคนพิการ และ การแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม "การคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบาย" โดยมีเจ้าหน้าที่ พก. ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและออกแบบนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการทำงานสำหรับคนพิการและเครือข่าย

 


  • Today: 1514
  • Total: 83.645