โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ปีงบฯ 64

วันนี้ (4 มี.ค. 64) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมและมอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด และติดตามผลการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ในปีงบประมาณ 2564 รวมถึงรับทราบประเด็นที่สำคัญ ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ"และอำนวยความสะดวกของกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษที่สนใจในโครงการฯ การก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด การติดตามผลในการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด การช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การประกาศวงเงินและค่าใช้จ่ายปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยใหม่ และขอความร่วมมือให้ รายงานประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ (EIA) และการขับเคลื่อนงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งมี ผอ. และเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด 76 จังหวัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมการประชุม

 

__________________________

 

#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่ 

เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/ 

facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th

twitter : shorturl.at/kEQX6

youtube : shorturl.at/tvIM6

Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่


  • Today: 257
  • Total: 122.705