โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดประชุม conference หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ พร้อมขับเคลื่อนงานปี 63

วันนี้ (3 มี.ค. 63 ) เวลา 10.00 น กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยอธิบดี พก. เป็นประธานประชุมผู้บริหารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อรับฟังความคืบหน้าและการรายงานผลการดำเนินการของ พก. และหน่วยงานในสังกัด ผ่านการสื่อสารทางไกล (conference) พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ผู้อำนวยการของหน่วยงานในสังกัด พก. และ พมจ. ประจำจังหวัด โดยรับฟังการรายงานผลการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรค ของการดำเนิน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการ และโครงการต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่อย่างยั่งยืน ต่อไป


  • Today: 675
  • Total: 82.824