โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดอบรมหลักสูตร “สุนทรียสนทนาผู้ช่วยคนพิการระดับพื้นที่” นำร่อง 8 จังหวัด ตามยุทธศาสตร์ “เมืองที่เป็นมิตรสำหรับทุกคน” SMILE CITY For All

 

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลช มหานาค กรุงเทพฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดการอบรมหลักสูตร “สุนทรียสนทนาผู้ช่วยคนพิการในพื้นที่” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562 เพื่อเสริมพลังและการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยคนพิการ ในพื้นที่ 8 จังหวัด ตามยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ Flagship ที่ 4 “เมืองที่เป็นมิตรสำหรับทุกคน” SMILE CITY For All โดยมี นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ พก. เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้ช่วยคนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่เมืองที่เป็นมิตรสำหรับทุกคน (SMILE CITY For All) จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น กระบี่ สงขลา นนทบุรี พิษณุโลกและอุดรธานี พร้อมวิทยากรทั้งภาครัฐ เอกชนและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 80 คน 

 

 

 

 

 

 

 


  • Today: 48
  • Total: 81.731