โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. จัดอบรม เครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน หวังขยายเครือข่าย อพม. สร้างเครือข่ายคนพิการในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการคนพิการ และการคัดกรอง การพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือคนพิการ นำไปสู่การเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ ตลอดจนเกิดเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 500 คน ประกอบด้วย เครือข่ายด้านคนพิการในพื้นที่ ผู้แทนอัยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 ผู้แทนจากมหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรม ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

 


  • Today: 1393
  • Total: 79.756