โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณสถานที่ทำการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ภายในตัวอาคาร และบริเวณโดยรอบอาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับคนพิการที่มาติดต่อราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

 

 


  • Today: 164
  • Total: 73.526