โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ชี้แจงภารกิจสำคัญ พร้อมขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ ปี 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนและแนวทางการดำเนินงาน พก. สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563” และบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านคนพิการ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสื่อมวลชน จำนวน 600 คน เข้าร่วมงาน ณ ห้องปริ๊นซ์บอลรูม 2 - 3 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

 


  • Today: 906
  • Total: 84.565