โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. นำคณะศิลปิน S2S ร่วมแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์เทิดพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พิการ (พก.) นำคณะศิลปินจากโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars : S2S) เข้าร่วมการแสดงดนตรีบทเพลงเทิดพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยศิลปิน S2S ประกอบด้วย นายพรพิทักษ์ มะโนจิตต์ นายกฤษฎา การนุมาร นายอิทธิพล พิมทอง นางสาวกนกวรรณ วันจันทร์ และนายนพพร แพรม่วง ซึ่งมีการบรรเลงพร้อมขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ จำนวน 10 เพลง ได้แก่ ยิ้มสู้ สายฝน ชะตาชีวิต แผ่นดินของเรา แสงเดือน ยามเย็น ต้นไม้ของพ่อ พระราชาผู้ทรงธรรม ดุจดั่งสายฟ้า และสดุดีจอมราชา โดยสร้างความสนใจและความประทับใจให้แก่ข้าราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน

 

  • Today: 714
  • Total: 82.862