โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. นำทัพคนพิการ อพม.จิตอาสา ร่วมกิจกรรมทำหน้ากากผ้า แจกจ่ายประชาชน สู้ไวรัสโควิด-19

วันนี้ (12 มี.ค. 63) เวลา 09.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกิจกรรม “พม. อาสา ร่วมทำหน้ากากผ้า สู้ไวรัสโควิด-19” เพื่อให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และประชาชนจิตอาสา ทั้งคนพิการ เด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ เข้ามามีส่วนร่วมในการทำหน้ากากผ้าที่เย็บด้วยมือ โดยในวันนี้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เป็นเจ้าภาพในการจัดสอนการเย็บหน้ากากผ้า นำโดย นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมคณะผู้บริหาร พก. ทั้งนี้ หน้ากากผ้าที่เย็บสำเร็จสามารถนำกลับบ้านเพื่อให้กับคนในครอบครัว และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ต้องการต่อไป โดยมี ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญากรุงเทพมหานคร (บางเขน) อาสาสมัครพัฒนาสังคมช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) คนพิการ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพฯ

 


  • Today: 1403
  • Total: 79.766