โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ประชุมขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการนอกระบบ

วันนี้ (19 มี.ค. 63) เวลา 13.30 น. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยนางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. ได้รับมอบหมายจาก อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุม ขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการนอกระบบ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายประจำปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ให้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม โดยมีแนวทางหลักได้แก่ การสำรวจสถานการณ์การศึกษาของเด็กพิการ และการการพัฒนาระบบแผนพัฒนาเด็กพิการรายบุคคล (IEP) เลือกโมเดลและกิจกรรมมาใช้ให้เหมาะสมโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อ-แม่เป็นครู พิจารณาแนวทางจัดจ้างบุคคลากรครูพี่เลี้ยง และการส่งเสริมการสร้างเจตคติของเพื่อนร่วมชั้นเรียน โดยมี เจ้าหน้าที่ พก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง D.E.P. War room ชั้น 1 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์

 

 

 


  • Today: 734
  • Total: 82.881