โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ “บูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการ”

วันนี้ (16 พ.ย. 63) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3  อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ “บูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการ” ครั้งที่ 4/2563  เพื่อทราบการอนุมัติกรอบงบประมาณดำเนินโครงการ “บูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการ” ปีงบประมาณ 2564 สรุปการพิจารณาอนุมัติโครงการบูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการ ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 9/2563 และสรุปการพิจารณาอนุมัติโครงการบูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการ จากกรอบวงเงินปีงบประมาณ 2564 และพิจารณาโครงการบูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการ กรอบงบประมาณประจำปี  2564 และข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการบูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการ กรอบงบประมาณประจำปี 2564 โดยมี เจ้าหน้าที่ พก. พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วนงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

 

#ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่ 

เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/ 

facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th

twitter : shorturl.at/kEQX6

youtube : shorturl.at/tvIM6

Instagram : https://instagram.com/depmsdhs

แกลเลอรี่


  • Today: 737
  • Total: 82.884