โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ประชุมคณะทำงานดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการในกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการในกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2563 เพื่อรับทราบผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี ระยะที่ 1 และการกำหนดเป้าหมายในระยะที่ 2 พร้อมพิจารณาการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 15 ราย โดยมี นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พก. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
______________________

#ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่


  • Today: 670
  • Total: 79.049