โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2564

วันนี้ (23 ก.พ. 64) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณามาตรการช่วยเหลือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ประเด็นหารือข้อกฎหมาย และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. ผู้แทนจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

__________________________

#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่


  • Today: 251
  • Total: 122.699