โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก.ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ที่ให้บริการแก่คนพิการ ครั้งที่ 1/2564

วันนี้ (21 มกราคม 2564) เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ที่ให้บริการแก่คนพิการ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณา การปรับปรุงตัวชี้วัดและแนวทางการตรวจประเมินของมาตรฐานองค์กร
เพื่อคนพิการตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดมาตรฐานองค์กรเพื่อคนพิการ และการเสนอรายชื่อผู้แทนสมาคมเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ หรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ โดยมีเจ้าหน้าที่ พก. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ Application Meeting 11
__________________________

#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่


  • Today: 1441
  • Total: 79.803