โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน ครั้งที่ 1/2564

วันนี้ (8 ม.ค. 64) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม Dep War Room ชั้น 1 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมายนางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

แกลเลอรี่


  • Today: 38
  • Total: 81.722