วันนี้ (3 มี.ค. 64) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข 411 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) อธิบดี พก. มอบหมายนางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดประชุมที่ทุกคนเข้าถึงโดยสะดวกทั่วหน้า (Accessibility Meeting for all) กรณีการเลือกใช้ระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม พร้อมผู้แทนจากองค์กรด้านคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 12 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุม
__________________________

#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nameta

แกลเลอรี่