โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ประชุมติดตามความคืบหน้ามาตรการเยียวยา คนพิการช่วงโควิด-19

วันนี้ (5 พ.ค. 63) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. เป็นประธานประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงภาวะโควิด-19 เพื่อรับทราบและพิจารณาความคืบหน้าการดำเนินงานตามมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงภาวะโควิด-19 และให้คนพิการได้มีอาชีพที่สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด และการใช้ชีวิตแบบ New Normal โดยมี เจ้าหน้าที่ พก. ร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด พม. ทั่วประเทศ

 


  • Today: 1444
  • Total: 79.805