โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ประชุมทางไกลเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานด้านคนพิการร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

วันนี้ (4 ม.ค. 64) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมทางไกล (Video Conference) ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการร่วมกัน โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มีการหารือในการขับเคลื่อนในด้านคนพิการและแนวทางการทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนี้
1. การส่งเสริมการมีงานของคนพิการ ซึ่งเป็นการส่งเสริมศักยภาพคนพิการ (empowerment) ในเรื่องของวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรอาชีพคนพิการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการคนพิการ โดยพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการสายด่วนคนพิการ 1479
3. การส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายคนพิการ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการและการเพิ่มช่องทางการสื่อสารร่วมกับเครือข่ายคนพิการในระดับพื้นที่
__________________________

#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่


  • Today: 475
  • Total: 81.598