โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ประชุมทางไกล ร่วมกับ พมจ. และศูนย์บริการคนพิการทั่วประเทศ

วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ พก. (DEP WAR ROOM) ชั้น 1 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร  นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ  อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ร่วมกับ พมจ. และ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัด เพื่อชี้แจงแนวทางมาตรการช่วยเหลือเยียวยาสำหรับคนพิการในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) พร้อมแลกเปลี่ยนประเด็นการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการในระดับพื้นที่ เพื่อร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับคนพิการต่อไป

 


  • Today: 639
  • Total: 79.018