โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ประชุมมาตรฐานการคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ เตรียมความพร้อมเข้าสู่การประเมิน

วันนี้ (16 พ.ย. 63) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยนางจิตรา เตมีศรีสุข ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานมาตรฐานการคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการในสถาบันและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประเมิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทบทวนการดำเนินงานมาตรฐานการคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการในสถาบันและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การตรวจประเมิน เพื่อการพัฒนาศักยภาพสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการอย่างเป็นระบบ โดยการจัดทำมาตรฐานเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบริการแก่ผู้ใช้บริการ และเพื่อให้คำแนะนำบุคลากรในสถานและศูนย์ฯ เพื่อเตรียมการตรวจประเมินการตรวจประเมินมาตรฐานในสถานคุ้มครองและศูนย์พัฒนาศักยภาพนั้น นอกจากจะเป็นการรักษาคุณภาพมาตรฐานการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการและการพัฒนาสมรรถภาพของหน่วยงาน สร้างความเข้าใจในการตรวจประเมินที่ตรงกันแล้วนั้น ยังช่วยให้เกิดการพัฒนาและทบทวนตัวชี้วัดกระบวนการดำเนินงานในหน่วยงานที่อาจต้องปรับปรุงแก้ไขด้วย โดยมีคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านคนพิการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมการประชุม

 

#ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่ 

เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/ 

facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th

twitter : shorturl.at/kEQX6

youtube : shorturl.at/tvIM6

Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่


  • Today: 440
  • Total: 81.563