โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ประชุมรับฟังความคิดเห็นของเครือข่ายคนพิการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างโอกาสและการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งของคนพิการ

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เข้าร่วมประชุมกับนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24 (ปปร.24) บ้านรัชดาภิเษก ของสถาบันพระปกเกล้า ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของเครือข่ายคนพิการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างโอกาสและการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งของคนพิการในฐานะพลเมืองที่มีสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายของประเทศไทย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงกระบวนการเลือกตั้งและโอกาสในการเมืองของคนพิการ โดยมีนายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง พม. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยเครือข่ายคนพิการ องค์กรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานทีเกี่ยวข้องกว่า 30 องค์กร

อย่าลืม!!!! ติดตามข่าวสาร พก. ได้ที่ 

✅เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/ 

✅facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th

✅twitter : shorturl.at/kEQX6

✅youtube : shorturl.at/tvIM6

✅IG : https://www.instagram.com/krmsngesrimaelaphathnaa/

 

แกลเลอรี่


  • Today: 66
  • Total: 81.749