โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ประชุมหน่วยที่เกี่ยวข้อง ประเด็นแนวทางการปรับเบี้ยสวัสดิการคนพิการ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงานตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เรื่อง แนวทางการปรับเบี้ยสวัสดิการคนพิการ โดยมีผู้แทนกรมบัญชีกลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ชั้น 3 บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ

 


  • Today: 983
  • Total: 84.641