โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ประชุมเตรียมจัดงานวันคนพิการสากล ครั้งที่1/2563

วันนี้ (16 พ.ย. 63) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยนางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานการประชุมการจัดงานวันคนพิการสากล ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรับทราบรายงานสรุปผลการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 รวมถึงเพื่อพิจารณาการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ 1) สัญลักษณ์งานวันคนพิการสากลประจำปี 2563 2) การกำหนดหัวข้อการจัดงานวันคนพิการสากล 3) กำหนดการงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 (ส่วนกลาง) กลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบการจัดงาน โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

 

#ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่ 

เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/ 

facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th

twitter : shorturl.at/kEQX6

youtube : shorturl.at/tvIM6

Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่


  • Today: 1511
  • Total: 83.642