โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ปล่อยขบวนคาราวานช่วยเหลือคนพิการผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ

วันนี้ (25 ส.ค. 63) เวลา 16.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นำโดยนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ ร่วมกับองค์กรคนพิการ จัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุในพื้นที่ภาคเหนือ โดยขบวนรถเริ่มต้นเส้นทางจากบ้านราชวิถี ออกเดินทางไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และถุงยังชีพ 400 ชุด พร้อมเก้าอี้สุขาสำหรับคนพิการ 200 ตัว เพื่อช่วยเหลือคนพิการและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีจุดหมายที่จังหวัดสุโขทัย แพร่ น่าน และพะเยา ก่อนส่งมอบให้คนพิการและครอบครัวในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

 


  • Today: 962
  • Total: 84.621