โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันนี้ (20 มี.ค.63) เวลา 10.00 น. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยนางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดทำแนวทางป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดของกรม พก. รวมทั้งหน่วยให้บริการต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะมีต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ โดยประชุม ณ ห้อง DEP WARROOM  ชั้น 1 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ

 


  • Today: 1403
  • Total: 79.766