โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. - พระมหาไถ่ จ่อตั้งศูนย์บริการคนพิการ จ.นครพนม

วันนี้ (21 ม.ค. 63) เวลา 13.00 น. อธิบดี พก. มอบหมายนางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดี พก. ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการสร้างศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครพนม ร่วมกับ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เพื่อทราบความคืบหน้าการขับเคลื่อนศูนย์ฯ  และการจัดสรรพื้นที่ภายในอาคาร พร้อมกับการสมทบงบประมาณในการสร้างศูนย์ฯ พร้อมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนอาคารอเนกประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ ณ ห้องประชุม Dep War Room กรม พก.

 


  • Today: 1445
  • Total: 79.806