โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. พร้อมด้วย ภาคีเครือข่าย เข้าพบ รมว. พม. อวยพรปีใหม่ 2564 และรับทราบนโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการ

วันนี้ (28 ธ.ค. 63) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สะพานขาว กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำโดย นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วย อาจารย์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติ และคณะฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรเดช ณ กรม มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าพบนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว. พม.) เพื่ออวยพรปีใหม่ 2564 พร้อมรับทราบนโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ในยุค new normal เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างเข้มแข็งต่อไป


__________________________

#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่


  • Today: 825
  • Total: 84.486