โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. มอบนโยบายด้านคนพิการ หลักสูตร อพม. รุ่น 4

 

วันนี้ (30 ม.ค. 63) เวลา 09.00 น. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มอบนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการ รุ่นที่ 4 มีการบรรยายให้ “ความรู้เรื่องคนพิการและการช่วยเหลือคนพิการ” โดยนางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ ณ ห้องประชุม พส. ชั้น 2 กระทรวง พม. กรุงเทพ ฯ

 

 

 

 

 

 

 


  • Today: 921
  • Total: 84.580