โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. มอบบัตรคนพิการให้นายปรีดาหลังเป็นโรคไตจนพิการติดเตียง

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับ โรงพยาบาลตำรวจ ลงพื้นที่เพื่อมอบบัตรคนพิการและแนะนำสิทธิคนพิการให้นายปรีดา ทองศรี ซึ่งเป็นคนพิการติดเตียงเนื่องจากป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง 

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. มอบหมายให้กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ (กสส.) นำโดยนางลำไย ท่าน้ำตื้น ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร และ นางสาวสุวรรณา บุญมา ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมนายปรีดา ผู้พิการติดเตียง เนื่องจากอาการไตวายเรื้อรัง ซึ่งเป็นผู้ป่วยในโครงการ Inlove @ home ของโรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 

สำหรับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ประสานงานเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนการทำบัตรคนพิการผ่านระบบ One Stop Service เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ที่ผ่านมา 

โดยวันนี้  (1 ก.ค. 63 ) พก. ได้ลงพื้นที่  ณ บ้านเลขที่ 81/72 อาคารยงเจริญคอมเพล็กซ์  ตึก E ชั้น 4 ย่านประเวศ ซึ่งเป็นบ้านของนายปรีดา เพื่อมอบบัตรประจำตัวคนพิการ พร้อมแนะนำสิทธิต่างๆ ของคนพิการ เช่น การรักษาพยาบาล (ท.74) การกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ การรับเบี้ยความพิการ ตามสวัสดิการแห่งรัฐ และการเข้าถึงสิทธิต่างๆอย่างครอบคลุม

 


  • Today: 45
  • Total: 81.729