โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. มอบไม้เท้านำทางให้คนพิการทางการเห็น จ. กระบี่

 

 

 

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 15.00 ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นำไม้เท้าสำหรับคนพิการทางการเห็น จำนวน 42 ด้าม มอบให้กับคนพิการในจังหวัด ภายในการอบรม “การเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” ในพื้นที่จังหวัดจังหวัดกระบี่ โดยมีนางโสภา คงมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ เป็นผู้แทน พก. ส่งมอบให้กับนายประกิต แซ่ด่าน ประธานสมาคมคนตาบอด จังหวัดกระบี่ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับคนพิการทางสายตาในพื้นที่จังหวัดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ต่อไป

 

 


  • Today: 684
  • Total: 82.833