โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. มุ่งพัฒนาต่อยอดงาน PR ด้านคนพิการ สู่ความเป็นมืออาชีพ

วันนี้ (21 ก.พ. 63) เวลา 15.00 น. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ปิดการอบรมโครงการ “สร้างสรรค์ประเด็นข่าวเพื่องานประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 ก.พ. 63 เพื่อให้คนพิการและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร สิทธิสวัสดิการต่างๆ ที่ทันสมัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง รวมถึงสร้างความเข้าใจให้สังคมอย่างสร้างสรรค์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ทั้งนี้ รูปแบบการจัดกิจกรรม เน้นการมีส่วนร่วมและใช้งานได้จริง ได้แก่ การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการถ่ายคลิป/ตัดต่อ คลิปวีดีโอ การเขียนข่าว การทำอินโฟ การพัฒนาหน้าเว็บไซต์ และประเด็นการตอบคำถามสื่อมวลชน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะทำงาน รมว.พม. นำโดย นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ซึ่งมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ทั้ง 22 หน่วยงาน และกลุ่มสื่อสารองค์กร พก. รวมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน โดยมีนางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวปิดงาน ณ โรงแรมเดอะ ลอฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร


  • Today: 166
  • Total: 73.528