โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. รับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2565 ในโครงการ “เรามีเรา”

วันนี้ (23 มิ.ย. 65) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2565 นำโดย นายจาดุร อภิชาตบุตร คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) โดยกรม พก. ได้นำเสนอโครงการ “ปฏิบัติการฉับไว “ทีมเรามีเรา” เพื่อคนพิการในวิกฤตโควิด-19 : เคียงข้าง ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจ” โดยการประเมินในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอดำเนินการช่วยเหลือคนพิการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทั้งกลุ่มที่ติดเชื้อ และกลุ่มที่อยู่ในภาวะเสี่ยงให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างฉับไวและปลอดภัย พร้อมตอบข้อซักถามจากคณะ อ.ก.พ.ร. หลังจากนั้น ได้พาคณะผู้ตรวจเยี่ยมชมพื้นที่ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพฯ และสายด่วนคนพิการ 1479 โดยมีผู้บริหาร พก. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการทีมเรามีเรา ทั้ง 15 ทีม และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน
______________
#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่