โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นข้าราชการที่ดีและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

 

 

 

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กล่าวถวายกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ

 

จากนั้น เวลา 08.30 น. อธิบดี พก. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ในสังกัดกระทรวง พม. เข้าร่วม


  • Today: 685
  • Total: 82.834