โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์แม่บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (23 มิ.ย. 65) เวลา 11.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดศูนย์แม่บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว กรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว. 2 เดิม) ซอยประดิษฐ์มนูญธรมม 19 เขตลาดพร้าว กทม. โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และนางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมลงพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบจัดสวัสดิการสำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวระดับพื้นที่ โดยให้บริการจัดสวัสดิการสำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวอย่างครบวงจร อีกทั้งสร้างช่องทางการเข้าถึงบริการที่จำเป็น ภายใต้การทำงานบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวและบุตร พร้อมภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน
______________
#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่