โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมคณะ รมว.พม. ลงพื้นที่ เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเป้าหมาย ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

วันนี้ (1 ส.ค.63)  อธิบดี พก. มอบหมาย นางสาวอณิรา  ธินนท์ รองอธิบดี พก. และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พก. ลงพื้นที่ร่วมกับคณะ นายจุติ  ไกรฤกษ์ รมว.พม. พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจกลุ่มเป้าหมาย ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี โดยได้เยี่ยมชมบูธกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์ฯ จากนั้น เวลา 10.00 น. รมว.พม. นำคณะรับชมการแสดงจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) พร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น พร้อมเยี่ยมชมอาชีพ และในเวลา 13.00 น. รองอธิบดี พก. พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ร่วมประชุมทีม One home จังหวัดนนทบุรี จำนวน 18 หน่วยงาน และเครือข่าย โดยมี รมว.พม. เป็นประธาน ซึ่ง พก. มีหน่วยงานในสังกัดร่วมออกร้านในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ(โรงงานปีคนพิการสากล) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(หญิง) จังหวัดนนทบุรี และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี

 


  • Today: 1431
  • Total: 79.794