โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมงานทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลคงคลังครั้งใหญ่ในไทย ปี 62 มุ่งสนับสนุนแผน หวังลดจำนวนคนพิการในประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ เนินตรวจการณ์ 152 บ้านภักดีแผ่นดิน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมเป็นสักขีพยานในการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลคงคลังของประเทศไทย ในพิธี “การทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลคงคลังของประเทศไทย พ.ศ. 2562” ซึ่งจัดโดยกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย (ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร) โดยนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ผู้แทนกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม ศูนย์บริการคนพิการ เข้าร่วมในพิธี ซึ่งมีพลเอก ชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร เป็นประธานฯ พร้อมด้วยคณะทูตประเทศที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมของประเทศไทย ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย ภาคประชาสังคมด้านการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ เนินตรวจการณ์ 152 บ้านภักดีแผ่นดิน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


  • Today: 1437
  • Total: 79.800