โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมงานประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

วันนี้ (20 ก.ค. 63) เวลา 10.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. เข้าร่วมในพิธีประกาศเจตนารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถับนครอบครัว (สค.) โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ และมอบเกียรติบัตรแก่สหภาพแรงงานที่ร่วมสนับสนุนการประกาศเจตนารมณ์ โดยมีวัตุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และรณรงค์ปรับทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ ทั้งนี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. ได้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และพรรคการเมือง รวมจำนวน 39 หน่วยงาน เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

 


  • Today: 982
  • Total: 84.640