โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมงานมหกรรมแสดงความสามารถคนพิการ (ภาคตะวันออก) จ. ชลบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ลานริมหาด SUNKEN ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จังหวัดชลบุรี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ ร่วมงานมหกรรมแสดงความสามารถคนพิการ (ภาคตะวันออก) จ. ชลบุรี จัดโดย คณะกรรมการจัดมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและเครือข่าย จังหวัดชลบุรี สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช โดยปีนี้ พก. นำร้านค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เข้าร่วมงาน เช่น ผลิตภัณฑ์จากโรงงานปีคนพิการสากล ร้านค้าต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก พก. รวมถึงศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร และชลบุรี โดยนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานกรรมการจัดมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ เป็นประธานในพิธี และนายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน


  • Today: 1444
  • Total: 79.805