โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก.ร่วมงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 พร้อมรับมอบโล่หน่วยงานที่สนับการจัดงาน

วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2563) เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี (Hall 5) นางสาวอณิรา  ธินนท์ รองอธิบดี พก. รักษาราชการแทนอธิบดี พก. พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด พก. เข้าร่วมงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด คนพิการ ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี ซึ่งจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2563 เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนพิการ รวมทั้งหน่วยงานคนพิการและผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านคนพิการ 

ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายอำพล  เสนาณรงค์ เป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานพร้อมมอบโล่ให้ หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยรองอธิบดี พก. เป็นผู้แทนรับมอบ และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) โดยนางสาววิษฐิดา  อุ้ยตยะกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นผู้แทนรับมอบ และมีการมอบรางวัลบุคคลพิการตัวอย่างประจำปี 2563

โดยมี นางยุวดี  นิ่มสมบุญ รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการจัดงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน  สำหรับภายในงานมีการจัดนิทรรศการ  การแสดงดนตรี / ความสามารถของคนพิการ  โดย พก. ได้ร่วมออกบูธกิจกรรมและหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับคนพิการ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอาหารฝีมือคนพิการ

 

แกลเลอรี่


  • Today: 704
  • Total: 79.081