โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมงานเปิดตัวโครงการแท็กซี่ไฟฟ้า Beta EV Lady Taxi สร้างอาชีพใหม่ให้กับผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

วันนี้ (2 ก.ย. 63) เวลา 14.00 น. อธิบดี พก. มอบหมายให้นางสาวเสาวลักษณ์  วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการแท็กซี่ไฟฟ้า Beta EV Lady Taxi เพื่อสร้างอาชีพใหม่ให้กับผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบโรคโควิด-19 ด้วยบริการรถยนต์สาธารณะพลังงานไฟฟ้า 100% สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ รวมทั้งประชาชนทั่วไป 

โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการแถลงข่าว ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. สตาร์ทอัพ Betta EV และผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ได้แก่ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และเกรท วอลล์ มอเตอร์ส (Great Wall Motors) อีกทั้งยังมีแท็กซี่จิตอาสาที่ขับรถไฟฟ้าบริการฟรี ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม ณ บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ

 


  • Today: 1358
  • Total: 79.721