โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมงาน “มหกรรมภูมิปัญญาพัฒนาผู้สูงวัยในทุกมิติ ทอดน่อง ท่องตลาด ชมปราชญ์วัยเก๋า"

วานนี้ (6 ก.พ. 63) อธิบดี พก. มอบหมาย นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมแลพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมงาน "มหกรรมภูมิปัญญาพัฒนาผู้สูงวัยในทุกมิติ ทอดน่อง ท่องตลาด ชมปราชญ์วัยเก๋า" จัดโดย กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แสดงผลงานหรือผลิตภัณฑ์ รวมถึงสินค้าที่มาจากฝีมือและภูมิปัญญาของผู้สูงอายุโดยตรง โดยมี นายยุพ นานา ที่ปรึกษา รมว.พม. เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ

 


  • Today: 1510
  • Total: 83.641