โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมงาน "โครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" จ. ปัตตานี

วันนี้ (17 ส.ค. 63) เวลา 10.00 น. ณ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 สนามบินบ่อทอง จังหวัดปัตตานี อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางณฐอร  อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด พก. พร้อมด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในงาน "โครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" ซึ่งจัดโดย สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมกับชุมนุมนักเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่ 31 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแกนนำนักเรียน นิสิตนักศึกษา เพื่อช่วยเหลือคนพิการในชุมชน เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการช่วยเหลือสังคมผ่านการทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับคนพิการ โดย พก.ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครพัฒนาศักยภาพคนพิการ นอกจากนี้ ได้ร่วมมอบรถเข็นโยกสำหรับคนพิการและถุงยังชีพ โดยมีแพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

 


  • Today: 1503
  • Total: 83.635