โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมงาน D MOc Day Season 2 "ผู้นำยุคใหม่ พัฒนาสังคมยั่งยืน"

วันนี้ (7 ก.พ. 2563) นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดี พก. ร่วมงาน D Moc Day Season 2 สะท้อนเสียง "ผู้นำยุคใหม่ พัฒนาสังคมยั่งยืน" โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวง พม. และสถาบันพระปกเกล้า เพื่อให้เยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วม สิทธิ และหน้าที่ เพื่อส่งสริม พัฒนา ประชาธิปไตยในภูมิภาคของตนเอง อันเป็นการสร้างผู้นำยุคใหม่  ซึ่งมีการประกวดโครงการเยาวชนเสริมสร้างประชาธิปไตย "Teen Democracy Project" ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่รางวัลจาก รมว. พม. นิทรรศการของทั้ง 5 โรงเรียนที่ผ่ารการคัดเลือก รวมถึงการนำเสนอผลงานสู่สาธารณะของนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. เป็นประธานเปิดงาน

 


  • Today: 1444
  • Total: 79.805