โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมงาน Start up Thailand x Innovation Thailand Expo 2020

วันนี้ (1 ก.ย. 63) เวลา 10.00 ณ ห้องประชุม Dep War Room บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Start up Thailand x Innovation Thailand Expo 2020 ผ่านระบบ YouTube Live ออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 4 กันยายน 2563 จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในระบบนวัตกรรมทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันศึกษา สังคม ซึ่งเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของงานยิ่งใหญ่ระดับประเทศด้านวิสาหกิจเริ่มต้นและนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด 'Innovation in Times of Crisis' เพื่อหาโอกาสทางนวัตกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ประเทศจากผลกระทบของวิกฤตที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งการระบาดของโรค การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและวิกฤตเศรษฐกิจ โดยวันนี้ เป็นการบรรยาย หัวข้อ "Transforming Healthcare" และ Remotely Monitor Seniors Health & Safety During COVID-19" โดย Noa Sina : Business Development - Vayyar Imaging จากประเทศ อิสราเอล โดยมีผู้บริหาร พก. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

 


  • Today: 1380
  • Total: 79.743