โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมจัดโครงการ UD จิตอาสาเพื่อคนพิการในระบบขนส่ง รุ่นที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม APCD Training บ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ ได้รับมอบหมายให้จัดโครงการ UD จิตอาสาเพื่อคนพิการในระบบขนส่ง ครั้งที่ 3 จำนวน 75 คน โดยมี นางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ อพม.เชี่ยวชาญด้านคนพิการกับ UD จิตอาสาเพื่อคนพิการในระบบขนส่ง ให้มีความรู้ ความเข้าใจคนพิการในทุกประเภทความพิการทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยให้สามารถช่วยเหลือ ดูแลอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในระบบขนส่ง เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับคนพิการที่จะเดินทางท่องเที่ยวในเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้

——————————

#ข่าวพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ติดตามข่าวสาร พก. ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่


  • Today: 853
  • Total: 84.512