โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมชื่นชมและให้กำลังใจคนพิการต้นแบบ เจ้าของเหรียญทองรางวัลแข่งขันฝีมือคนพิการระดับชาติ พร้อมประชุมทีม One Home

วันนี้ (7 ก.ค 63) เวลา 13.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ และนางสาววริยาภรณ์ พรนภดล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ พก  ร่วมชื่นชมและให้กำลังใจคนพิการ ในโอกาสที่นายจุติ  ไกรฤกษ์ รมว.พม. เดินทางลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี  โดยให้กำลังใจและชื่นชม นายศตพล สุภณิดาเมธัส อายุ 51 ปี พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย แต่ด้วยความมานะพยายาม ฝึกฝนทักษะความสามารถ และสู้ชีวิตด้วยความไม่ย่อท้อต่อความพิการ จนประสบความสำเร็จ จากการเข้าร่วมแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติและการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ สาขาการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ได้รับหลายรางวัล ได้แก่ เหรียญทองจากการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 5 - 7 และ เหรียญทองแดงจากการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ 7 และ 9 และปัจจุบันยังประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเป็นเจ้าของกิจการร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้ กระทรวง พม. ได้มอบประกาศนียบัตรคนพิการต้นแบบให้แก่นายศตพล สุภณิดาเมธัส เป็นคนพิการต้นแบบจังหวัดราชบุรี ประจําปี 2563 

จากนั้น พก. ได้ร่วมประชุมทีม One Home พร้อมหน่วยงานในสังกัด พม. โดยมีนางสาววารี ปัญจะผลินกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชบุรี เพื่อร่วมรับฟังรายงานสถานการณ์ปัญหาทางสังคมที่เกิดในพื้นที่ จ.ราชบุรี  การขับเคลื่อนงานโดยกลไกภาคประชาสังคม อาทิ อพม. ภาคเอกชน องค์กรคนพิการ ผู้สูงอายุ และสภาเด็กและเยาวชน โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. เป็นประธาน

 


  • Today: 160
  • Total: 73.522