โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมตักบาตรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ พร้อมประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน ธ.ค. 62

 

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำผู้บริหารในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัด กระทรวง พม. โดยมีนายปรเมธี วิมลสิริ ปลัดกระทรวง พม. เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระประชาบดี กระทรวง พม.

 

หลังจากนั้นในช่วงสาย อธิบดี พก. และผู้บริหารในสังกัด พม. ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการ พม. ประจำเดือน ธ.ค. 2562 โดยได้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานนโยบายของทุกกรม ในโครงการต่างๆ รวมถึงของขวัญปีใหม่กระทรวง พม. พ.ศ. 2563 และการพัฒนาเว็บไซต์ “ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน” เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนพิการต่อไป

 


  • Today: 1438
  • Total: 79.800